TAKWA & Tabung ANSARA KB

Tabung TAKWA & Tabung ANSARAKB

Sejak Tabung TAKWA dilancarkan pada Jun 2013 sehingga ke tarikh Lapuran ini ditulis, seramai 16 orang bekas pelajar (RM30,500 kesemuanya) telah menerima sumbangan wang dari Tabung TAKWA. Kesemuanya telah memenuhi kriteria sepertimana tertakluk dalam SoP untuk Tabung TAKWA.

Wakil-wakil dari setiap Batch memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan maklumat kepada pihak Exco bilamasa ada ahli-ahli dari batch mereka dirasakan perlu untuk mendapatkan bantuan dari Tabung TAKWA.

Tabung ANSARAKB dibuat bertujuan untuk membantu menyenangkan aliran kos perbelanjaan untuk aktiviti-aktiviti Persatuan dimasa depan tanpa perlu mencari β€œsponsor/funder”.